TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 54

54
Bülten
Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
“YEŞİL” BİNALAR
Modern dünyanın hayatımızı kolaylaştırmak için bize
sunduğu cihazlar, sayıları artan otomobiller ve konutlar ne-
deniyle her gün bir öncekinden daha çok enerjiye ihtiyaç
duyuyoruz. Bu nedenle mevcut enerji kaynakları tükeniyor.
Fakat tek sorun enerji kaynaklarının azalması değil. Tüketti-
ğimiz enerjinin, özellikle fosil yakıt kullanımının artmasıyla
birlikte daha çok karbon salımı oluyor. Böylece karbon ayak
izimiz hızla büyüyor ve küresel ısınmanın etkileri zaman
içinde daha da ciddi hissediliyor. Bu nedenle bir yandan te-
miz enerji kaynakları üzerindeki çalışmalar devam ederken
diğer taraftan kaynakları daha tasarruflu kullanan yeni çö-
zümler gündemde. Bu çözümlerden biri de yapı sektörü ta-
rafından geliştirildi. Etrafımıza baktığımızda her geçen gün
daha da artan ve yükselen binalar görüyoruz. Bu kadar hızla
gelişen yapı sektörü doğal kaynakların büyük bir bölümünü
kullanırken çevreye bir hayli atık salınmasına neden oluyor.
Tabii böyle bir sektöre“dur”demek mümkün değil. Ancak bu
sektörün neden olduğu çevre kirliliğini ve enerji tüketimini
azaltmayı hedefleyen yeni bir çözüm var: “Yeşil” binalar.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56
Powered by FlippingBook