TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 52

M A Y I S
Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Kristaller, atomların ve moleküllerin periyodik
olarak tekrar eden konumlarda bulunduğu yapılar-
dır. Katı maddelerin pek çoğu kristal yapısındadır.
Kristalleri inceleyen bilim dalı olan kristalografinin
Max von Laue’nin 1912’de X-ışınlarının kristallerden
kırındığını göstermesiyle başladığı söylenebilir. On-
dan kısa bir süre sonra henüz 22 yaşında olan Wil-
liam Lawrence Bragg kendi adıyla anılan, kırınım
desenlerini kullanarak kristal yapılarının çözümlen-
mesini sağlayan yasayı geliştirdi. Bragg bu başarısı
için 1915’te henüz 25 yaşındayken, X-ışını spektro-
fotometresini geliştiren babası William Henry Bragg
ile beraber Nobel Fizik Ödülü ile onurlandırıldı. W. L.
Bragg hala en genç yaşta Nobel Ödülü kazanan bi-
lim insanıdır.
KRİSTALOGRAFİNİN
YÜZÜNCÜ YILI
52
Bülten
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56
Powered by FlippingBook