TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 49

49
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde yürütülen“Çocuk Er-
ken Tanı ve Uyarı Sistemi’ne İlişkin Araştırma (ÇETUS) Projesi”
faaliyetleri tamamlandı. Projenin kapanış toplantısı yapıla-
rak, ÇETUS Araştırma Sonuç Raporu teslim edildi.
Türkiye’de çocukların korunmaya muhtaç hale gelmeden
karşılaştıkları risklerin tespit edilebilmesi, koruyucu önleyici
hizmetlerin planlanması ile erken tanı ve uyarı mekanizma-
larının modellenmesine yönelik araştırmalar yapmak hede-
fiyle yola çıkan ÇETUS Projesi kapsamında, gerçekleştirilen
ÇETUS Projesi Çalışmaları Tamamlandı
nitel alan araştırması bulguları, bilimsel yöntemlerle analiz
edilerek çocuğa yönelik risk faktörleri belirlendi.
Yapılan çalışmalar sonunda, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü
ve üst yönetimi ile TÜBİTAK BİLGEM YTE yöneticileri, proje
danışmanları ve proje çalışanlarının katılımıyla ÇETUS Pro-
jesi Araştırma Sonuç Raporu teslim edildi. Projenin kapanış
sunumunda, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar
hakkında bilgi verildi. Sistemin oluşturulmasına ve müdaha-
le yöntemlerine ilişkin politikalara yönelik öneriler paylaşıl-
dı.
Gebze Belediye Başkanı
TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker,
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni
(MAM) ziyaret etti. MAM Başkanı Doç. Dr.
Bahadır Tunaboylu ile görüşen Başkan
Köşker, karşılıklı görüş alışverişinin ardın-
dan merkezden ayrıldı.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56
Powered by FlippingBook