TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 48

48
Bülten
Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelik faaliyetlerde bu-
lunan bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK) Genel Sekreteri Goran
Svilanovic ve beraberindeki heyet, TÜBİTAK Başkan Yardım-
cısı Dr. M. Alper Kutay’ı ziyaret etti.
Ziyaret, BİK tarafından hazırlanmış olan ve Güneydoğu
Avrupa ülkeleri arasında işbirliği faaliyetlerinin artırılmasına
yönelik temel doküman olması hedeflenen Güneydoğu Av-
rupa 2020 Stratejisi’nin bölge ülkelerinde tanınırlığını sağla-
mak amacıyla gerçekleştirildi.
Bu çerçevede TÜBİTAK tarafından bölge ülkeleri arasında
Bilim ve Teknoloji alanında gerşekleştirilecek işbirliği faali-
yetlerine yönelik değerlendirmeler yapıldı. TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Kutay tarafından TÜBİTAK’ın sahip olduğu tecrü-
beyi tüm bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğu vurgu-
landı.
Bölgesel İşbirliği Konseyi
Genel Sekreteri TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
TÜBİTAK’ın da ortaklarından biri olduğu ve 7. Çerçe-
ve Programı kapsamında desteklenen INCONET CA (STI
International Cooperation Network for Central Asian
Countries) projesi kapsamında Orta Asya ülkelerindeki
AB Çerçeve Programları Ulusal İrtibat Noktaları’na yö-
nelik bir eğitim programı düzenlendi.
Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve
Özbekistan’dan görevlilerin eğitim için katıldığı prog-
ram boyunca 4 Avrupa ülkesinden (Türkiye, Estonya,
Portekiz ve Polonya) eğitimciler, katılımcılarla Çerçeve
Programları ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Ayrıca Avru-
pa Birliği’nin yeni başlayan çerçeve programı olan Ho-
rizon 2020 programı hakkında da katılımcılara detaylı
bilgiler verildi.
Orta Asya Ülkeleri’ne Yönelik Ulusal İrtibat
Noktası Eğitimi Düzenlendi
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56
Powered by FlippingBook