TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 47

47
BİLGEM, Şili Santiago'da gerçekleştirilen, Güney Ameri-
ka’nın en büyük havacılık etkinliği Uluslararası Uzay ve Ha-
vacılık Fuarı FIDAE 2014’e Savunma Sanayi Müsteşarlığı ko-
ordinatörlüğünde katıldı.
Türkiye, TÜBİTAK BİLGEM‘in de aralarında bulunduğu 19
firma ile fuarda yer aldı. Etkinlikle, MILSEC-3, HATS, ATC-SIM,
KONSEY ve KUSRAD gibi havacılık ürünlerinin sunumlarıy-
la TÜBİTAK ve BİLGEM ’in uluslararası pazarda tanıtılması ve
yeni potansiyel işbirliklerinin kurulması hedeflendi.
Fuar süresince, Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI, SSM,
STM, GATE Elektronik gibi ulusal firmaların yanısıra, Şili Bü-
yükelçisi, Şili Ticaret Müşaviri, Şili Askeri Müşaviri, F-Mari-
noviç, BSVT, VT MAK, Global Rotor, Conexpa, Aeronauticas,
ETA gibi bölge ülkelerin üst düzey askeri ve sivil kurumları
ile temas kuruldu.
Katar’da gerçekleştirilen, Denizaltı Savunma Sistemleri’nin
tanıtıldığı DIMDEX 2014 fuarına BİLGEM, Aldatıcılarla Torpi-
do Taktikleri Geliştirme Sistemi (QARAT), Telsiz Ağ Haberleş-
me Sistemleri (TAHSİS), Mesaj İşletim Sistemi (MİS), Gerçek
Zamanlı Telsiz Ağ Sistemi (BARBAROS) ve Telsiz Ağ Haberleş-
me Ağ Geçidi (TAGEC), Sonar Data Analizi ürünleri ile katıldı.
BİLGEM İş Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Birimi tarafından
katılım sağlanan fuarda, TNO, Bulgarian Academy of Scien-
ce, DSME Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co.
Ltd. African Armed Forces, Telephonics, SSR, Al Harbi Tele-
com, MAQ International gibi birçok önemli kurum ve kuru-
luşlarla görüşmeler yapıldı.
BİLGEM, DIMDEX 2014 Fuarına Katıldı
İLTAREN’de Kara Havacılık, Kara Havacılık Okulu, 5. Anaba-
kım Merkez Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri EHDM Başkan-
lığı personeline teorik ve uygulamalı "Helikopter Elektronik
Harp Kendini Koruma Sistemleri ve Görev Veri Dosyaları Eği-
timi" verildi.
Helikopter Elektronik Harp
Sistemleri ve
Görev Veri Dosyaları Eğitimi
BİLGEM, Havacılık
Çözümleriyle Şili'de
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56
Powered by FlippingBook