TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 45

45
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE) tarafından geliştirilen ve elektro-
nik pasaport uygulaması olan AKİS v1.4i sürümü,
Ortak Kriter (CC) EAL4+ Güvenlik Sertifikası al-
maya hak kazandı. Kaynak kodu incelemesi ve
açıklık analizi testlerine tabi tutulan AKİS, tüm
testlerden başarıyla geçti.
Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen Elektronik Bel-
ge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu’na, TÜBİ-
TAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM), destek-
leyici kurum olarak katıldı.
Üniversiteler arasında ilk kez düzenlenen e-BEYAS Sem-
pozyumu’na başta üniversiteler olmak üzere birçok kamu
kurumu katıldı. Sempozyumun açılış programına Ankara
Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş katılarak, aynı gün kurumun
BEYAS Hizmet binası açılışını gerçekleştirdi.
Ana teması “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygula-
maları” olan etkinlikte, TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) “E-Kimlik ve e-SENS
Projeleri” ve TÜBİTAK BİLGEM KSM“Elektronik İmza ve Mobil
Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme
Sistemi (e-BEYAS) Sempozyumu Yapıldı
İmza Terminolojisi” sunumlarını yaptı. Kamu Sertifikasyon
Merkezi (KSM) Uyum Değerlendirme Ekibi’nden Merve Cey-
lan, Türkiye’de ilk olarak geliştirilmiş Android ve IOS sistem-
lerinde imza atma imkânı sağlayan ve yakın tarihte piyasaya
sürülecek olan “MİLKO” isimli yeni nesil kart okuyucuyu ta-
nıttı. Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Hacette Üniversite-
si, Marmara Üniversitesi, TÜRKSAT gibi kurumların sunum
yaptığı sempozyum boyunca, Kamu Sertifikasyon Merkezi
tanıtım standında, katılımcılara, verilen hizmetler ve ürünler
hakkında bilgilendirme yapıldı. Ankara Üniversitesi e-Beyas
Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, TUBİTAK BİLGEM
Kamu SM’ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek
KAMU SM yöneticisi Hasan Başaran’a plaket takdim etti.
AKİS v1.4i, Ortak Kriter (CC) EAL4+Güvenlik
Sertifikası Aldı
UEKAE tarafından tamamen özgün olarak tasarlanan
AKİS v1.4i, Infenion SLE78CLFX1600Pçipi üzerinde
çalışıyor. NXP P5CD081 çipi üzerinde çalışan AKİS
v1.4N sürümü, daha önce CC EAL4+ sertifikasına
sahip olduğundan, pasaport uygulaması olarak
iki farklı çip seçeneği ile kullanılabiliyor.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...56
Powered by FlippingBook