TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 44

44
Bülten
Bahçeşehir Üniversitesi ve City Security Group tarafından
organize edilen 'Siber Güvenlik Konferansı', üniversitenin
Beşiktaş kampüsünde yapıldı.
Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Dr. Atilla Hasekioğlu'nun
sunum yaptığı etkinlikte, siber suçlar, mahremiyet, bilgi gü-
venliği ve adli analiz gibi konular ele alındı. ABD'de bulunan
Jonh Jay College of Criminal Justice'den programa katılan
Prof. Charles Nemeth, yaptığı konuşmada konvansiyonel sa-
vaş ile siber savaş kavramları arasındaki farklar üzerinde du-
rurken, geleneksel hukuk teamüllerinin siber savaş ile ilgili
durumlara ayak uyduramadığı tespitini yaptı. Aynı okuldan
Bahçeşehir Üniversitesi’nde Siber Güvenlik
Konferansı Düzenlendi
konferansa katılan Dr. Maria-Helen Maras ise sunumunda
daha çok siber suçların uluslararası karakterine vurgu yaptı.
Dr. Maras, siber suçlularla etkin mücadelede uluslararası iş-
birliklerinin yetersiz olduğunu kaydetti.
Hasekioğlu, siber güvenliğin çerçevesini belirlemek için
bu alandaki tehditler ve teknolojik gelişmeler bağlamında
yaptığı kapsamlı analizi sundu. Özellikle gelişmiş ülkelerin
siber alanı bir muharebe alanı olarak gördüğü gerçeği üze-
rinde duran Hasekioğlu, bu alanda Türkiye'nin kapasitesinin
arttırılması için TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği faaliyetler hak-
kında bilgi verdi.
Elektronik Harp (EH) Sistemleri, Teknolojileri ve Teknikleri Eğitimi İLTAREN'de gerçekleştirildi. İLTAREN tarafından verilen
eğitime Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ve MEHDESKOM katıldı.
İLTAREN’den
Elektronik Harp Sistemleri Eğitimi
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...56
Powered by FlippingBook