TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 43

43
TÜSSİDE Girişimcilik Akademisi, Gedik Üniversitesi aka-
demisyenlerine liderlik, iletişim, iş fikri geliştirme, finansal
planlama, pazarlama, kamu destekleri konularında teorik ve
uygulamalı eğitimler verdi.
“Gedik Üniversitesi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Progra-
mı” kapsamındaki beş günlük eğitimin sonunda katılımcılar,
geliştirdikleri iş fikirlerini Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Berrak Kurtuluş ve TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal’ın katıldığı
kapanış programında izleyenlerin beğenisine sundu.
Katılımcıların iş fikirlerini sunmalarının ardından sertifika
töreni gerçekleştirildi. Gedik Üniversitesi rektörü Prof. Kur-
tuluş, TÜSSİDE’nin deneyimlerinin Gedik Üniversitesi açısın-
TÜSSİDE’den
Öğretim Üyelerine Girişimcilik Eğitimi
dan çok anlamlı olduğunu iletirken; Enstitü Müdürü Battal
ise Gedik Üniversitesi ile iş birliğine önem verdiklerini ve
bunu yeni çalışmalarla devam ettirmek istediklerini belirtti.
Üç Büyükşehirde ITEA 3
Bilgi Günleri Düzenlenecek
Kalkınma için bilgi ve iletişim teknolojilerini temel alan
ITEA kümesinin 23 Eylül 2014’te açılması planlanan ilk çağ-
rısına yönelik bilgilendirme toplantıları, Mayıs ayında İzmir,
Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçle-
rin geliştirilmesine yönelik
projelerin
desteklendiği
uluslararası işbirliği plat-
formu olan EUREKA’nın kü-
mesi olan ITEA, Avrupa’yı
yazılım yoğun servisler ve
sistemler alanında lider
konuma taşımak amacıyla
uluslararası Ar-Ge projele-
rini destekliyor.
ITEA, Eylül ayında açılacak ilk çağrısı öncesinde, TÜBİTAK
işbirliği ile 15 Mayıs’ta İzmir, 22 Mayıs’ta Ankara ve 29 Ma-
yıs’ta İstanbul’da bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecek.
Toplantılarda, ITEA yönetimi tarafından ITEA 2 kümesi
projelerinin çıktıları sunulacak ve ITEA 3 kümesi kapsamı,
faaliyetleri ve 2014 yılı çağrı süreci hakkında bilgi verilecek.
Ülkemizden ITEA proje tecrübesi olan araştırmacıların da su-
numları ile katılacağı ve tecrübelerini paylaşacakları etkinlik
kapsamında, ITEA 3 kümesi
için yeni proje fikirlerine sa-
hip firmalara beşer dakikalık
sunum yapma imkanı tanı-
nacak.
ITEA 3 kümesine ilişkin
soru ve görüşleriniz için EU-
REKA ekibimizle eureka@
tubitak.gov.tr e-posta adresi
üzerinden iletişime geçe-
bilirsiniz.
Etkinliğe kayıt olmak ve detaylı bilgi edinmek
için:
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...56
Powered by FlippingBook