TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 5

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 50 yıldır ülkemizin bilim ve
teknoloji alanında gelişmesinde en kritik rolü oynayan insan gücünün yetiştirilmesine katkı
sağlıyor. Bünyesinde yer alan 29 programla, ilköğretim düzeyinden doktora sonrası araştırma-
ya kadar bilime ilginin tetiklenmesini ve insan kaynağımızın bilimsel araştırmalara
yönelmesini teşvik ediyor. TÜBİTAK BİDEB programlarını, BİDEB Daire Başkan Vekili
Yrd. Doç. Dr. Murat Özoğlu ile konuştuk.
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook