TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 59

59
Deneyleri Siber
Ortama Taşımak
Bugün kimyagerler laboratuvarlarında olduğu kadar
bilgisayarlarda da deneyler yapıyor. Kuramsal sonuçlar
gerçek deneylerle sınanıyor ve bu deneyler de atomların
dünyasının nasıl işlediğine ilişkin yeni ipuçları sağlıyor.
Kuram ve uygulama birbirini karşılıklı olarak besliyor.
Sessiz Katil
Karbonmonoksit
Dünyaca ünlü yazar Emile Zola, televizyon yıl-
dızı Shain Gandee, 70’li yılların tenis yıldızı Vitas
Gerulaitis, gazelhan Kazancı Bedih ve tarihe iz
bırakmış pek çok kişinin katili aynı. Genç yaşlı,
kadın erkek, zengin fakir ayrımı yapmadan her
yıl binlerce insanı öldürüyor. Bu yüzden de ba-
zıları tarafından “eşitlikçi” olarak sıfatlandırılıyor.
Görünmediği, kokusu ve tadı olmadığı için de
hayli sinsi.
Her kış, haber bültenlerinde neden olduğu
ölümlerle bizi sarsan, “acaba benim de başıma
gelir mi” diye şüpheye sevk eden, ama bir süre
sonra bir dahaki habere kadar unuttuğumuz bir
suçlu: Karbonmonoksit.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60
Powered by FlippingBook