TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 57

57
Facebookcu beyin
Geçtiğimiz on yılda var olan teknolojilerin iyileşmesi
ve yeni teknolojilerin gelişmesi bilgi birikimi ve payla-
şımında âdeta bir patlamaya neden oldu. Bu paylaşı-
mın en etkin aracı şüphesiz Facebook’un öncülüğünü
yaptığı sosyal medya. Bir milyarın üzerinde üyesi olan
Facebook, her gün yaklaşık 500 milyon kişi tarafından
etkin olarak kullanılıyor, yıllardır görüşmemiş insanlar
o sayede yeniden bağlantı kuruyor, ülkelerin kaderini
değiştirecek toplumsal hareketler oradan düzenleniyor
ve dünyanın dört bir yanında olup bitenler orada klasik
medya organlarının varlığını gereksiz kılacak bir hızda
yayılıyor. Fakat Facebook aynı zamanda insanları saatler-
ce bilgisayar ekranına mahkûm ediyor. Peki yaşamımıza
bu kadar girmiş olan Facebook’un bizi nasıl etkilediğini
hiç düşündünüz mü?
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60
Powered by FlippingBook