TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 56

56
Bülten
Bilimve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Artırılmış Gerçeklik
Kişisel bilgisayar devriminin en önemli öncülerinden
Douglas Engelbart bugünleri herhalde hayal bile ede-
mezdi: Yarım asırdan biraz daha fazla zaman içinde elek-
tron tüplü bilgisayarlardan, fiziksel dünya ile bilgisayar
dünyasının kelimenin gerçek anlamıyla iç içe geçtiği ve
hayal gücünün sınırlarını alabildiğine zorladığı bir dün-
yaya yolculuk! Dokusunda hem sanal hem de gerçek
dünyayı aynı anda barındıran bu yeni nesil sanal dünya,
bilim çevrelerince artırılmış gerçeklik (Augmented Rea-
lity, kısaca AR) olarak adlandırılıyor. Bu dünyada ne bil-
diğimiz anlamda monitörlere ne de bilgisayar farelerine
yer var. 1968’de ABD’li bilgisayar uzmanı ve mucit Doug-
las Engelbart tarafından belirlenen vizyon
doğrultusunda şekillenmiş olan günümüz bilgisayar
dünyası, artırılmış gerçeklik ile birlikte yakın bir gele-
cekten itibaren yerini çok daha farklı bir etkileşim an-
layışının hâkim olduğu yeni bir dünyaya bırakmaya ha-
zırlanıyor. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının günlük
hayatımıza girmesiyle yaşamımızda sessiz bir devrim
gerçekleşecek. Üstelik bu sessiz devrim, daha şimdiden
sadece bilgisayar kullanıcılarını değil tüm insanlığı etki-
leyecek gibi görünüyor, hem de geri dönüşü olmayacak
bir şekilde...
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60
Powered by FlippingBook