TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 54

54
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen se-
minerler kapsamında TÜBİTAK’ı ziyaret eden Prof. Dr. M. Ali
Oto, kalp sağlığının korunması konusunda bilgiler verdi. ‘Bir
Kalp ile Bir Ömür’ başlıklı seminerde kalp ve damar sağlığın-
da beslenmenin önemi, stres ve strese bağlı travmalarının
kalp ve damar sağlığına etkileri, spor ve günlük egzersiz-
lerin damar tıkanmalarını önlemedeki rolü üzerine önemli
bilgiler edinildi. Türk Kardiyoloji Vakfı Başkanlığını yürütmüş
olan ve halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalış-
malarını sürdüren Prof. Oto sunumunda, kalp cerrahisinde
gelinen son noktalara da değindi. Personelin yoğun ilgisinin
olduğu program soru-cevap kısmı ve ardından plaket takdi-
miyle son buldu.
Öte yandan İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yürüttüğü
atölye çalışmalarına ‘sağlık' ana başlığı ile bir yenisini daha
ekleme konusunda proje geliştiriyor.
TÜBİTAK’ta ‘Bir Kalp ile Bir Ömür’ Semineri
Hafıza teknikleri
eğitimi başladı
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen “Öğle Arası Eğitimleri” kapsamında
VAHA Kişisel Gelişim Merkezi kurucu eğitmen-
leri Valit Aslankol ve Hanife Sadık Üstündağ
tarafından ‘Hafıza Teknikleri’ eğitimi başlatıldı.
Mustafa İnan Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen eğitim yoğun ilgi ile karşılandı. 70 kişinin
katılımıyla başlatılan eğitimde farklı hafıza tek-
nikleriyle zihni geliştirme ve öğrenileni kalıcı
bilgiye dönüştürmek konusunda bilgi veriliyor.
Sağ ve sol beyin yetilerini eşit oranda geliştir-
menin önemi üzerinde de durulan eğitimde,
bu gelişimi sağlayacak yöntemler aktarıldı.
Bülten
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook