TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 53

53
“Kimya’da Metroloji Eğitimi” UME’de Düzenlendi
Kimyasal ve biyoanalitik ölçümlerde, ölçüm sonuçları-
nın kalitesinin arttırılmasını amaçlayan kimyasal metroloji
eğitimleri programı “Kimyada Metroloji Eğitimi” TÜBİTAK
UME’de düzenlendi. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen eğitime
gıda, çevre, sağlık, tekstil kuruluşları ve üniversitelerin anali-
tik kimya eğitimi veren bölümlerinden 19 kişi katıldı.
Eğitimde, Avrupa Birliği uyum sürecinde kalite gereklilik-
lerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacı ile “ISO/IEC 17025
“Kement” İmzaları Atıldı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ar-Ge ve Teknoloji Yol Hari-
tası kapsamında yürütülen“Hava-Hava veHava-Yer Sistemle-
ri Arasında İhtiyaç Duyulan Veriyi/Görüntüyü Aktarabilecek
Veri Bağı Sistemi Geliştirilme Projesi (KEMENT)”, Savunma
Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, METEKSAN Savunma Sa-
nayii A.Ş, 1. HİBM Komutanlığı, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK
SAGE, ROKETSAN A.Ş ve MİLSOFT A.Ş. yetkililerinin katıldığı
törende imzalandı. Milli akıllı mühimmatlarda ve seyir füze-
lerinde kullanılmak üzere, veri link terminali geliştirilmesi-
ne yönelik bir proje olan KEMENT’de, veri link terminalinin
güvenli haberleşmesi, UEKAE tarafından geliştirilecek olan
kripto birimi tarafından sağlanacak. Proje kapsamında geliş-
tirilecek terminaller ile ağ tabanlı bir yaklaşım kullanılarak,
mühimmatın birden fazla platform tarafından kontrolünün
sağlanması ve anlık değişen ihtiyaçları karşılayabilmek için
havada hedef güncellemesi yapılarak operasyonel etkinlik
artışı hedefleniyor.
TÜBİTAK-Çin Ortak Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK ile Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakan-
lığı (MOST) arasında imzalanan ‘Bilimsel İşbirliği Anlaşması’
ile Türk ve Çinli araştırmacıların ortak projeleri destekleniyor.
İki kurum arasındaki anlaşma, İletişim, Eczacılık, e-Öğ-
renme/ Dijital Arşivler, Akıllı Elektronik, Nano-Teknoloji ve
Enerji alanlarında hazırlanan projeleri kapsıyor. Çinli bilim
insanlarıyla ortak hazırlanacak projeler için yurt dışı seyahat
Standardı”nın da gerekleri olan “İzlenebilirlik”, “Referans
Malzemelerin Seçilmesi ve Kullanılması”, “Ölçüm Prosedürü-
nün Bir Parçası Olarak Örnek Alma”, “Analitik Kimya İçin İsta-
tistik”, “Tekli Laboratuvarlarda Ölçüm Prosedürünün Geçerli
Kılınması”, “İç Kalite Kontrol”, “Ölçüm Belirsizliğinin İlkeleri ve
Ölçüm Belirsizliği”, “Hesaplama İçin Yaklaşımlar” konuları ele
alındı.
desteğinin yanı sıra TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma des-
teği de veriliyor. TÜBİTAK-Çin ortak çağrısı için başvurular,
15 Ocak – 1 Mayıs 2014 tarihleri arasında alınacak. İşbirliği
çerçevesinde proje önermek isteyen araştırmacılar TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler
Müdürlüğü’ne başvurabilecek.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook