TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 52

52
Bülten
UME, 2013 Yılını Değerlendirdi
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), bir yıllık çalış-
malarını gözden geçirmek amacıyla “2013 Yıl Sonu Değer-
lendirme Toplantısı” düzenledi. TÜBİTAK UME Müdür Vekili
Dr. Fatih Üstüner’in, yıl sonu değerlendirme sunumunun
ardından meslekte 25, 20 ve 15. yılını dolduran personele
Ölçüm Biliminde UME-Sudan İşbirliği
TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Fatih Üstüner’in Sudan ziya-
retinde imzalanan İşbirliği Mutabakat Zaptı çerçevesinde,
UME ile SSMO, ölçüm bilimi alanında işbirliği yapacak. TÜBİ-
TAK UME, Sudan'ın kalite altyapısının güçlendirilmesi kapsa-
mında SSMO'ya eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek.
Sudan temasları çerçevesinde ayrıca Sudan Kabine Bakanı
Ahmet Saad Ömer Khidir ve SSMO Genel Müdürü Abdalla
Hassan Eisa ile görüşmeler gerçekleştirildi, SSMO laboratu-
varları ziyaret edildi.
TÜBİTAK UME’ye Uluslararası Görev
Avrupa Metroloji Enstitüler Birliği (EURAMET) Kalite Teknik Komitesi (TC-Q)
başkanlığına, TÜBİTAK UME Kalite Yöneticisi Dr. Enver Sadıkoğlu seçildi.
Dr. Sadıkoğlu’nun, Başkanlık görevini 2014-2016 yılları arasında gerçekleştireceği Ka-
lite Teknik Komitesi, EURAMET’in, “Kütle ve Türetilmiş Birimler Komitesi”nden sonra en
büyük komitesi olma özelliğini taşıyor. Kalite Teknik Komitesi, EURAMET’e üye ülkelerin
metroloji enstitüleri ve yetkilendirilmiş kurumların kalite yönetim sistemlerinin değer-
lendirilmesi ve denetlenmesi görevini üstleniyor. Komite, aynı zamanda kalite yönetim
sistemi konusundaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve kalite yönetim sistemi
ile ilgili metroloji enstitüleri arasında bilgi transferinin sağlanması faaliyetlerini de sür-
dürüyor.
“Hizmet Teşekkür Belgeleri” verildi. Toplantıda ayrıca, 2013
yılında bitirilen projelerde emeği geçen personel adına, pro-
je yürütücülerine de teşekkür plaketleri takdim edildi. İsta-
tistiksel verilere dayalı olarak, çeşitli kategorilerde yılın en iyi
personel ve laboratuvarlarına da “Başarı Plaketleri” verildi.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook