TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 51

51
Airbus'ın Tercihi TÜBİTAK
EADS Almanya-Cassidian firması, Airbus A400M As-
keri Kargo uçaklarında güvenli veri aktarımı için, TÜ-
BİTAK BiLGEM tarafından geliştirilenDTMgüvenli veri
aktarım cihazını tercih etti.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkenin kullanaca-
ğı yeni nesil Airbus A400M askeri nakliye uçağının elektro-
nik aksamını geliştiren EADS Almanya-Cassidian firması, yer
bilgisayarı ile A400M kontrol bilgisayarı arasında uçuş bilgi-
lerinin kriptolu bir şekilde taşınmasını ve aktarımını sağla-
mak için, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tasarlanan DTM veri
transfer cihazını kullanacak.
DTM cihazı, TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş NATO onaylı
SIR (kriptolu USB Flash Bellek) ile arayüz uyumlama cihazı
olan Interface Adaptorden (IA) oluşuyor. DTM cihazı, SIR'da
güvenli bir şekilde saklanan gizli uçuş verilerini Ethernet
arabirimi üzerinden uçağın kontrol bilgisayarına aktarıyor.
Benzer şekilde cihaz, uçağın kontrol bilgisayarında bulunan
uçuş raporlarını güvenli bir şekilde SIR'da saklıyor ve USB
arabirim üzerinden yer bilgisayarına aktarıyor.
Prototip testleri başarı ile tamamlanan DTM cihazlarının
ilk parti seri üretimi 2014 'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirile-
rek, EADS Cassidian firmasına teslim edilecek.
BİLGEM’de “Mühendisler İçin İş Hayatı İpuçları”
Semineri Düzenlendi
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öztürk, TÜBİTAK BİLGEM’de
"Mühendisler İçin İş Hayatı İpuçları" konulu bir seminer ver-
di. Seminer, video konferans aracılığıyla Ankara’daki BİLGEM
mühendisleri ile de paylaşıldı. BİLGEM plaketi takdim edil-
dikten sonra, karşılıklı görüşmelerde bulunuldu.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook