TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 50

50
Bülten
BİLGEM’in Çalışma ve Birikimleri
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Sunuldu
TÜBİTAK BİLGEM’inDeniz Taktik Telsiz Ağları konusun-
daki çalışma ve birikimleri, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı Muharebe Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire
Başkanlığı’na (DN KK MEBS) sunuldu.
Sunuma TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Dr. Hasan Palaz, Stra-
tejik Planlama, İş Geliştirme, Program ve Teknoloji Yönetimi
Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bakır, Test ve Değerlendirme
Başkan Yardımcısı Dr. Ali İhsan Yürekli, İş Geliştirme ve Müş-
teri İlişkileri Birimi ile UEKAE, BTE, SGE ve İLTAREN Enstitü
Müdürleri; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Elek-
tronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’ndan MEBS Bşk.
Tuğa. Ercan İnceoğlu, DZ. Alb. Sümer Beğenir, DZ. Alb. Mus-
tafa Düzgün, Müh.Alb. İlhan Uysal, Müh. Alb. Uğurcan Şamlı,
Bnb. Devrim Yüksel ve Astsb. İda. ÜstÇvş. Yusuf Kısaç katıldı.
Sunumda, BİLGEM Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler
Araştırma Merkezi ve DETTA Deniz Taktik Telsiz Ağı, İLTAREN
İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü ile Optik Sistemler ve
bazı projelerin tanıtım faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.
Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Ziyareti
Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi
(MANU) Heyeti, olası iş birliklerini görüşmek
üzere TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti.
Ziyarette MANU Başkan Yardımcısı Ljupco Koca-
rev, MANU Enerji, Bilişim ve Materyal Araştırma-
lar Merkezi Müdürü Gligor Kanevce, MANU Gen
Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi
Başkanı Momir Polenakovic, MANU Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi’nden Prof. Dr. Numan Aruc ile
BİLGEM Başkan Yardımcıları’ndan Ali İhsan Yürekli
hazır bulundu.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,...60
Powered by FlippingBook