TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 48

48
Bülten
İklim Değişikliği
Resim ve Kompozisyon Yarışması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK TÜSSİDE ta-
rafından düzenlenen İklim Değişikliği Resim ve Kom-
pozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler
ödüllendirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür-
lüğü’nün koordinasyonunda yürütülen ‘İklim Değişikliğinin
Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Farkındalı-
ğın Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında TÜBİTAK Türkiye Sa-
nayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) işbirliğinde gerçek-
leştirilen İklim Değişikliği Resim ve Kompozisyon
Yarışması Ödül Töreni yapıldı. İlbank Sosyal Tesisleri
Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Çevre
ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, TÜSSİDE Müdürü Prof.
Dr. Osman Kulak ile davetliler katıldı. Ödül töreni,
proje için hazırlanan sinevizyon gösterimi ile baş-
ladı.
Törende bir konuşma yapan Bakan Güllüce, çev-
renin bu toprakların kendi malı ve kültürü olduğu-
nu ifade etti. Güllüce, “Bu kültür bizim malımızdır.
Biz bunu batıdan ve bizim dışımızdaki dünyadan
öğrenmedik. Bizim kültürümüzde bu vardır. Öz ve
öz yerlidir çevre kültürü. Ama biz bunu bilimsel ge-
lişimde bir manifesto haline getirememişizdir. Bir sistematik
hale getirememişizdir, böyle bir eksikliğimiz vardır” şeklinde
konuştu.TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak ise, iklim değişikliği-
nin bilimsel, ancak toplum ve sanayi üzerine etkisinin sosyal
bir konu olduğunu söyledi. Düzenlenen etkinliğin toplumda
iklim değişikliğinin etkileri üzerindeki farkındalığı artırmak
için başlangıç projesi olduğunu dile getirdi.
Projeyle ilgili sunumun ardından, resim ve kompozisyon
dallarında dereceye giren 8 öğrenciye ödülleri verildi.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...60
Powered by FlippingBook