TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 46

Bülten
Türkiye’nin Ulusal Kök Hücre
Politikaları Masaya Yatırıldı
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzen-
lenen “Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı”, Kayse-
ri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleş-
tirildi.
K
ök hücre alanındaki çalışma ve araştırmaların taşıdığı
stratejik öneme dikkati çekmek ve kök hücre çalışmala-
rındaki ulusal politikaları belirlemek üzere düzenlenen ça-
lıştaya, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, Tür-
kiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir, TÜBA Kök
Hücre Çalışma Grubu Eş Yürütücüsü Prof. Dr. Bülent Zülfikar,
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur
ve çok sayıda davetli katıldı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, çalıştay açılışında
yaptığı konuşmada, sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarının,
gelişmiş ülkelerin hepsinin en öncelikli konusu olduğunu
ancak Türkiye’deki çalışmaların teoride kaldığını söyledi. Kök
hücre konusunun bakir bir alan olduğunu ifade eden Tosun,
bu alandaki çalışmaların ümit vadettiğini ancak çok fazla
araştırma ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir ise, farklı
başlıklara proje teklif çağrısı yaptıklarını, bunlardan birinin
de kök hücre konusu olduğunu belirtti. Bu çağrıya 53 proje
önerisi geldiğini belirten Doç. Dr. Demir, 35’inin ikinci aşa-
maya geçtiğini, değerlendirmelerin devam ettiğini kaydetti.
46
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...60
Powered by FlippingBook