TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 44

44
Bülten
Pardus Etkileşimli Tahta Sürümü Hazır!
Etkileşimli tahtalar (ET); masaüstü tasarımını ve işlev-
lerini değiştirme; uygulama yönetimi; sistem yönetimi;
entegrasyon yeteneklerinin yüklenmesi; betik çalıştır-
ma; il-ilçe-okul-sınıf-şube kırılımında tahta envanterinin
çıkarılması; ağ kapasitesinin efektif kullanımı için yöne-
timsel işlevlerin zamanlanarak uygulanması işlevlerini
uzaktan ve otomatik olarak yerine getirebilmektedir.
Sade, kolay anlaşılır ve kolay kullanılır bir tasarım ter-
cih edilmiştir. Kolay kullanılabilir Q/F dönüşümlü yeni
bir klavye yazılımı geliştirilmiştir. Klavye yatay/dikey
olarak hareket edebilmektedir. Öğretmenlerimizin tah-
tayı rahat kullanabilmeleri amacıyla ET ekranının küçük
bir canlı kopyası niteliğinde minyatür tahta uygulaması
geliştirilmiştir. Bu uygulamayla, öğretmenlerimiz uygu-
lama pencere yönetimi işlevlerini kolaylıkla gerçekleşti-
rebilmektedirler.
Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi (ETAP), öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahtayı özellikle ders anlatımı sı-
rasında ihtiyaç duydukları temel işlevleri daha rahat şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla geliştirildi.
Kullanım senaryoları
ET kullanılırken üç farklı kullanıcı hesap tipi tanımlan-
mıştır. ET’nin kimlik doğrulama gerektirmeden kullanıl-
dığı “Öğrenci Hesabı”, sadece Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
içeriklerine erişim sağlayan sınırlı bir hesaptır ve öğren-
ciler tarafından teneffüste etkileşimli tahtadan içerikle-
re erişmelerine imkân sağlamak için kullanılacaktır.
Öğretmen Hesabı; öğretmenin kendisine ait olan sa-
yısal anahtarını USB girişine taktığı durumda sistemin
otomatik ilgili tahta üzerindeki oturumunu açtığı, çıkar-
dığında ise otomatik olarak oturumun sonlanıp öğrenci
hesabına geçildiği hesaptır. Sayısal anahtar ile giriş iş-
lemleri için EBA servisleri kullanılmaktadır. Öğretmen
herhangi bir ET ‘ye ilk kez giriş yaptığında ET üzerinde
o öğretmene ait bir hesap otomatik oluşturulmaktadır.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...60
Powered by FlippingBook