TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 40

Bülten
TÜBİTAK, Yazılım Sektöründe Kamunun
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Ens-
titüsü (YTE), yazılım geliştirme alanında referans
kabul edilen ‘CMMI Seviye 4’ ile derecelendirilerek,
kamu kurumları arasında bir ilke imza attı.
BİLGEM YTE, yazılım geliştirme organizasyonları için refe-
rans model olarak kabul edilen CMMI Seviye 4 ile derecelen-
dirildi. Kamuda ilk yüksek olgunluk seviyesine sahip kurum
olmayı başaran YTE, uluslararası standartlarda yürüttüğü
yazılım geliştirme faaliyetlerini ve projelerini nicel ve istatis-
tiksel olarak yönettiğini belgeledi.
YTE bünyesinde yürütülen CMMI Seviye 4 kıymetlendirme
çalışması, 8 - 17 Ocak 2014 tarihleri arasında CMMI Institute
tarafından yetkilendirilen Summit Process Engineering fir-
masından Yüksek Olgunluk Baş Denetçisi Wayne Littlefield
liderliğinde ve enstitüde yürütülen tüm yazılım geliştirme
projelerinin yüzde 100 kapsama alınması ile gerçekleştirildi.
CMMI Seviye 4 Belgesi, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Dr. Hasan
Palaz ve YTE Enstitü Müdürü Dr. Murat Kahraman Güngör’e
Baş Denetçi Wayne Littlefield tarafından TÜBİTAK Başkanlık
binasında yapılan törenle takdim edildi.
Kamu ve özel sektöre Ar-Ge içerikli yazılım çözümleri sun-
mak ve e-Dönüşüm Hizmetleri vermek üzere kurulan Yazı-
lım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, 2008 yılında CMMI Se-
viye 3 olgunluk düzeyine ulaşan ilk kamu kurumu olmuştu.
CMMI Seviye 4’e ulaşan ilk kamu kurumu olmayı da başaran
YTE, bu konuda Türkiye’de yazılım sektörüne örnek teşkil
etme ve birikimlerini sektörle paylaşma vizyonu ile çalışma-
larına devam ediyor.
40
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...60
Powered by FlippingBook