TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 38

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIMA KURUMU
ŞUBAT 2014
Türkiye'de yüksek teknolojiye dayanan sanayi üretiminin milli
gelire katkısının 2010 yılında binde 5 olduğunu hatırlatan Öz-
debir, şunları kaydetti: "Dünyada bu oran 2010 yılında yüzde
2,2 olarak gerçekleşti. Burada dünya ortalamasının oldukça altındayız.
Türkiye'nin imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı
2010 yılında yüzde 3,4 idi. Bu oran ABD'de yüzde 28,5, Kore'de yüzde 27,
Çin'de ise yüzde 33. Bir televizyonun ekranını, tüm elektronik aksamı-
nı ithal edip Türkiye'de monte edip televizyon olarak ihraç ettiğimizde
önemli bir katma değer yaratmıyoruz."
Özdebir, Türkiye'nin küresel ekonomiyle, değer zincirinin alt halkala-
rında düşük katma değer ile entegre durumda olduğunu belirtti. Değer
zincirinin üst halkalarına tırmanma zorunluluğuna değinen Özdebir, gü-
nümüzde sanayide yüksek katma değerin, bilgi ve teknoloji yoğun ürün
üretilen sektörlerde gerçekleştiğini ifade etti.
Prof. Altunbaşak, ASO’da TÜBİTAK
Desteklerini Anlattı
Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) 19. Gündem Toplantısı’nda
konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
TÜBİTAK ve destekleri hakkında bilgiler verdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO
Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin yük-
sek katma değer içeren bilgi ve teknoloji
yoğun üretimde daha fazla ilerlemesi ge-
rektiğine işaret etti
.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir
38
Bülten
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...60
Powered by FlippingBook