TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 37

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
37
Portekiz Eğitim ve Bilim Bakanı, TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Portekiz Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Nuno Crato, Türkiye programı kapsamında TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ı ziyaret etti.
T
ürkiye gezisinin ikinci gününde Ankara’ya gelen Porte-
kizli Bakan Crato ve beraberindeki heyet TÜBİTAK’ı ziya-
ret etti. Prof. Altunbaşak ile görüşen Crato, TÜBİTAK’ın des-
tekleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Portekiz Bilim ve Teknoloji Kurumu’nun (FCT) TÜBİTAK’ın
muadil kuruluşu olduğunu belirten Bakan Crato, FCT ile TÜ-
BİTAK’ın Biyoteknoloji, ICT, Nanoteknoloji, Malzeme Bilimleri
ve Enerji alanlarında işbirliği yapmalarını arzu ettiklerini dile
getirdi.
Portekiz heyetinde Bilim ve Teknoloji Kurumu (FCT) Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. António Pedro Carneiro ile Büyükelçi
Jorge Cabral da yer aldı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...60
Powered by FlippingBook