TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 36

Bülten
TÜBİTAK ile Fransa Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Çankaya Köşkü ziyaretinde, TÜBİTAK ile Fransa Ulusal
Araştırma Ajansı arasında ortak araştırma projeleri için ortak çağrı protokolü imzalandı.
F
ransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Cumhurbaşka-
nı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye resmi bir
ziyaret gerçekleştirdi. Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ortak
basın toplantısı öncesinde, başta enerji alanında olmak üze-
re iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek bir-
çok önemli anlaşmaya imza atıldı. Bu kapsamda TÜBİTAK ile
Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) arasında “Ortak Araş-
tırma Projeleri İçin Ortak Çağrı Protokolü” imzalandı.
İki kurum arasındaki ortak araştırma projelerinin destek-
lenmesine yönelik olan protokolü, TÜBİTAK adına TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve ANR adına ANR Genel
Direktörü Pascale Briand imzaladı. TÜBİTAK ile ANR arasında-
ki protokol iki kuruluş arasındaki işbirliği imkanlarının geliş-
tirilmesi açısından önem arz ediyor. İmzalanan protokol kap-
samında açılacak çağrılar ile Türk ve Fransız araştırmacıları
tarafından sunulacak projelerin desteklenmesi planlanıyor.
Türkiye ile Fransa arasındaki ortak araştırma çağrı programları
işbirliği protokolüne TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Altunbaşak ile
ANR Genel Direktörü Briand imza attı.
36
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...60
Powered by FlippingBook