TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 32

32
Bülten
Uçuşlarda kullanılan bütün bilgi ve dokümanlar TÜ-
BİTAK destekli projeyle elektronik ortama aktarıldı.
Geliştirilen sistemle uçuş öncesi ve uçuş esnasındaki
işlemler çok kısa sürede yapılarak rötar süreleri en
aza indiriliyor.
G
ünümüzde mobil teknolojiler birçok alanda etkin rol
oynuyor ve insan hayatını kolaylaştırıyor. Son yıllarda
havacılık sektöründe, son kullanıcılara yönelik yaklaşımlar-
la birlikte operasyonel çalışmaları kolaylaştıracak ve uçuş
maliyetlerini azaltmaya yönelik mobil teknoloji kullanımları
da ortaya çıkmaya başladı. Bu çalışmalardan birini de An-
kara’da faaliyet gösteren Savunma Teknolojileri Mühendislik
ve Ticaret A.Ş. yaptı. Geliştirilen sistem hakkında bilgi veren
proje yürütücüsü Emre Barış Aksu, dünyada yeni yeni yay-
gınlaşan bu alanda Türkiye’de çalışan ilk firma olduklarını
belirterek sistemin birçok yararı olduğunu söyledi. TÜBİTAK
TEYDEB’ten aldıkları yaklaşık 250 bin TL’lik destekle proje ça-
lışmalarına başladıklarını ve tamamen yurt dışı kaynaklı olan
sistemi yerli olarak geliştirdiklerini söyleyen Aksu, “Yaklaşık
bir yıllık çalışma sonucunda Elektronik Uçuş Çantası (Ele-
ctronic Flight Bag -EFB) projesini bitirdik. EFB pilotların uçuş
sırasında ihtiyaç duydukları ve kağıt üzerinde sakladıkları
bilgileri elektronik ortamda tutan, uçaktaki aviyonik sistem-
ler ile entegre olabilen, uçuş sırasında oluşturulan doküman-
ların elektronik ortamda oluşturulmasına ve yönetilmesine
imkan veren sistem olarak tanımlanıyor. EFB genel anlamda,
pilotların uçuşlarda taşıdıkları, kullandıkları ve kokpitte sabit
olarak bulunabilen, içinde uçak işletim kılavuzu, kabin eki-
bi işletim kılavuzu, uçuş öncesi ve uçuş sırasında pilotların
kullanabilecekleri seyir çizelgelerini de içeren ve yine “Uçuş
Çantası” olarak adlandırılan basılı referans dokümanlarının
da yavaşça yerini alıyor. Bunun yanında EFB, normalde elle
yürütülen ve uçuş için oldukça önemli olan uçuş öncesi per-
formans analizi gibi hesaplamaların da otomatik yapılmasını
sağlayan alt uygulamaları da barındırıyor” dedi.
Elektronik Uçuş Çantası’yla Röta
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...60
Powered by FlippingBook