TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 31

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
31
Prof. Altunbaşak:
"Bilimi kitaplarla öğrenemeyiz"
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Al-
tunbaşak ise, bilim merkezlerinin ku-
rulması için Hükümetin 1 milyar lira
para ayırdığını söyledi. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi´nin karar alınmadan
önce BTM´yi inşa etmeye başladığını
ifade eden Altunbaşak, ilk etapta 27
büyükşehirde bu projenin hayata ge-
çeceğini kaydetti. Sürdürülebilir geliş-
mede en önemli faktörün insan oldu-
ğuna işaret eden Altunbaşak, “2023
hedeflerine ulaşmada insan kaynağı
çok önemli. Bu kaynağı sağlam ve ni-
telikli yapmak zorundayız. Kalıplar dı-
şında düşünen, proje yapabilen, yani
yerinde duramayan gençler yetiştir-
memiz lazım. İşte bu gençler buralar-
dan çıkacak" diye konuştu.
Başkan Altepe: "Her ülkede olması
gereken bir merkez"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe de, gelecek için iddialı
olan her ülkede bilim merkezlerinin
olması gerektiğine değindi. Altepe,
"Tüm dünyadaki bilim ve teknoloji
merkezleri tarandı. BTM toplam 12 bin
metrekare alanda planlandı. Projeleri,
Büyükşehir Belediyesi tarafından ta-
sarlandı. Dış konseptinde bor ve atom
teorisinden ilham alındı. Alanın yakla-
şık 3 bin 500 metrekaresi ziyaretçilerin
deneylerini kendi elleriyle yapabile-
ceği düzeneklerle dolu. 80-90 yaşlara
kadar her vatandaşın ilgisini çekecek,
pratik uygulamaların yapılacağı bir sis-
tem oluşturuldu" dedi.
Konuşmaların ardından 200'den faz-
la deney düzeneği, uzay ve havacılıkla
ilgili özel bir bölüm, planetaryum ile 3
boyutlu video duvarı bulunan merke-
zin açılış kurdelesi, Bakan Işık ve TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Altunbaşak ile Bursa
Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe tarafın-
dan kesildi.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinin açılışını Bakan Fikri Işık yaptı.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...60
Powered by FlippingBook