TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 30

30
Bülten
Bursa’da inşa edilen Bilim ve
Teknoloji Merkezi (BTM), Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak’ın katıldığı
törenle hizmete açıldı.
B
akan Işık, Bursa Bilim ve Teknolo-
ji Merkezi’nin yeni binasının açılış
töreninde yaptığı konuşmada, Türki-
ye'nin bugününe ve yarınına damga
vuracak çok önemli bir tesisin hizme-
te girdiğini söyledi. Tüm illerde bilim
merkezleri kurmayı hedeflediklerini
dile getiren Işık, bununla ülkenin tari-
hi, kültürü ve medeniyetinin yüklediği
sorumluluğu yerine getirmeyi amaçla-
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Açıldı
dıklarını anlattı. Çocuklara eğlenerek
öğrenebilecekleri merkezler kuracak-
larını söyleyen Işık, şunları kaydetti:
"Deney yapacaksınız, deneme-yanıl-
ma yöntemini göreceksiniz. Bileceksi-
niz ki dünyanın pek çok önemli buluşu,
ısrarlı deneme-yanılmalar sonucu or-
taya çıkmış. Artık eğitim kitaplarımız,
ezbere dayalı olmaktan kurtuluyor. Ço-
cuklara 'çok zor matematik problemle-
rini ezberleteceğiz' diye matematikten
soğutma dönemi bitti. Artık kurbağa-
ların sindirim sistemini öğretmiyoruz.
Artık öğrendikleri bilgiyle hayata do-
kunmalarını sağlayacak bir müfredatı
uygulamaya koyduk. Bunun temeli;
yaşayarak, deneyerek öğrenmektir."
Işık, bu konuda 3 hedefleri bulundu-
ğuna değinerek, şöyle devam etti:
“Birincisi; bilim sevgisini çocukluktan
oluşturmak. İkincisi; kendi değerleri-
mizle bu çocuklarımızı bilim sevgisiyle
yetiştirmek. Üçüncüsü de çocuklarımı-
za küçük yaşlarda mutlaka girişimcilik
ruhu kazandırmak. Bunları öncelikli
hedefler olarak görüyoruz. Bununla
ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.
Çok iyi biliyoruz ki milletimiz, bireysel
zeka bakımından dünyadaki en zeki
milletlerden biri. Kazanmamız gere-
ken; çalışma disiplini ve organizasyon
kabiliyetidir. Bunlar üzerinde ciddi ça-
lışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam
edeceğiz.”
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...60
Powered by FlippingBook