TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 29

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
29
Verilen destekler
Program kapsamında desteklenen araştırmacılara 2 yıl bo-
yunca aylık 3.250 TL burs veriliyor. Dönüş yaptıklarında her-
hangi bir kurumda çalışmaya başlayan araştırmacılar da aynı
bursu almaya devam ediyor. Türkiye’de yürütecekleri araştır-
malar için de 30.000 TL destek alabiliyorlar. Araştırmacıların
Türkiye’ye dönüş yol masrafları ile bursiyerlik süresince sağ-
lık sigortası giderleri de TÜBİTAK tarafından karşılanıyor.
Programa başvurular her ay online olarak alınıyor.
Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...60
Powered by FlippingBook