TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 26

26
Bülten
Bilkent Üniversitesi Fizik ve Elektrik ve Elektronik Mühen-
disliği Bölümleri’nden Doç. Dr. F. Ömer İlday, 2 milyon Av-
ro’luk ERC Consolidator Grant almaya hak kazandı. İlday,
"Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi (NLL)” isimli ERC proje-
sinde ultrahızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullana-
rak malzemelerin önce 2 boyutta, ardından 3 boyutta kendi-
liğinden oluşum mekanizmalarıyla nanoyapılandırılmalarını
hedefliyor. Bu projede, lazer ile litografiye farklı bir yaklaşım
getirilerek, doğrusal olmayan etkileşim mekanizmalarından
yararlanarak, elektronikteki büyük öneme sahip olan, düz
olmayan, esneyebilen, kırışık ya da pürüzlü yüzeylerin yük-
sek hassasiyetle yapılandırılmasına yönelik önemli ilerleme-
ler hedefleniyor. Bir sonra adım olarak, 2 boyutlu katman ya-
pılarından hareketle, 3 boyutlu olarak malzemenin lazer ile
nanometrik skalada şekillendirilmesi, bir nevi dijital olarak
sentezlenmesi arzulanıyor.
Proje bütçesi: 2 milyon € Proje süresi: 01.06.2014-31.05.2019
NLL projesi sayesinde nanoelektronikte potansiyel olarak
büyük getirileri olabilecek bir teknik Türkiye’de geliştirile-
cek ve bu tekniğin nanoelektronik, yüksek teknoloji camlar
gibi alanlarda uygulamaya aktarılabilecek. Ayrıca devrimsel
olabilecek 3 boyutlu yazıcı teknolojilerine bir aday olarak ul-
trahızlı lazer ile nanometrik skaladan başlayarak 3 boyutlu
yapıların sentezlenmesi ve ultrahızlı lazer teknolojisinin Tür-
kiye’deki gelişimi desteklenmiş olacak.
Doç. Dr. F. Ömer İlday:
1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi
Fizik Bölümünü birincilikle bitirdi. 2004 yılında uygulamalı fi-
zik ve elektrik mühendisliği alanlarında doktorasını ABD’de-
ki Cornell Üniversitesi’nde tamamlandı. Doktorasını aldıktan
sonra yine ABD’deki MIT Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar
Bilimi bölümünde çalıştı. 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Fi-
zik Bölümü’ne katıldı. Temel bilim ve mühendislik arasında
geniş bir alanı tarayan araştırmaları nedeniyle, 2014 yılın-
da üniversitenin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölü-
mü’nde de görev yapmaya başladı.
Nanometrik Çözünürlükte 3D Yazıcılar Gerçek Olacak
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...60
Powered by FlippingBook