TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 25

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
25
Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Barış Akan, 1,8 milyon
Avro’luk ERC Consolidator Grant almaya hak kazandı. Prof.
Akan’ın MINERVA isimli ERC Projesi kapsamında, biyolojik-
esinli nanoağlar ve bilişim-esinli nörolojik tedavi için sinir
sisteminin haberleşme kuramsal temellerinin incelenmesi
hedefleniyor. İnsan vücudundaki sinir sisteminin temelleri-
nin haberleşme ve ağ kuramları ile anlaşılabilmesi projenin
çıkış noktasını oluşturuyor. Bu sayede, hem ileri biyolojik
sistemlerin çalışmalarından esinlenen nano haberleşme
teknolojileri tasarlanacak hem de halen tedavisi mümkün
olmayan haberleşme temelli nörolojik sorunlara bilişim ta-
banlı çözüm yaklaşımlarının geliştirilmesinin önü açılacak.
Ayrıca, halen tedavi edilemeyen omurilik felci gibi sinir sis-
temi hastalıkları için haberleşme yetenekli nano-implant
geliştirilmesi de hedefleniyor. MINERVA projesinde insan
vücudundaki sinir sistemi bir nano haberleşme ağı olarak
ele alınıp, öncelikle iki nöron arasındaki tekli, daha sonra
çok sayıdaki nöron arasındaki çoklu haberleşme kanalları-
nın enformasyon, haberleşme ve ağ kuramları ile incelemesi
gerçekleştirilecek ve nöral nano haberleşme kanal ve nano-
ağ modelleri elde edilecek. Gelecek nesil nano haberleşme
ağları için haberleşme kuramsal temeller ve biyolojik-esinli
çözümlerin geliştirilmesi sayesinde; vücut içi akıllı ilaç dağı-
tımı, yan etkisiz kanser tedavisi, hücresel doğrulukta sürekli
sağlık izleme, halen tedavi edilemeyen sinir sistemi hasta-
lıkları için haberleşme yetenekli nano implant geliştirme
gibi pek çok gelecek nesil medikal uygulamaların yanı sıra,
gıda ve su kalitesi kontrolü gibi çok sayıda ileri çevresel ve
endüstriyel nano-sensör ağı uygulamalarının geliştirilmesi
mümkün olacak.
Proje bütçesi: 1,8 milyon € Proje süresi: 01.02.2014 - 31.01.2019
Prof. Dr. Özgür Barış Akan:
Lisans ve yüksek lisans
derecelerini Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bö-
lümleri’nden aldı. Doktora eğitimini ise Georgia Institute of
Technology’de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında
2004 yılında tamamladı. Türkiye’ye dönerek ODTÜ’de göre-
ve başladı. 2012 senesinde kendi araştırma alanında en genç
profesör olma ünvanını elde eden Dr. Akan, 2010’dan beri
Koç Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam ediyor.
Nanoağlar, Sinir Sistemi Tedavilerinde Işık Tutacak
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...60
Powered by FlippingBook