TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 24

24
Bülten
Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Ürey, Wear3D isim-
li ERC Projesi kapsamında; artırılmış gerçeklik ve 3 boyutlu
uygulamalar için yeni görüntüleme ve izleme teknolojileri-
nin geliştirilmesini hedefliyor. Gözlük gibi giyilebilir ekran-
lara yeni bir boyut kazandıran proje, çok yüksek ışık verimi
ve geniş görüş alanı elde ederek, ileride akıllı mobil cihaz-
lar ile büyük ekran tecrübesini birleştirecek. Bu gelişmeler
sayesinde insan-bilgisayar etkileşiminde çığır açıcı yeni
araştırma alanlarının önü açılacak. Bu tür ekranlar sayesin-
de ileri derece göz kusurları olan bazı hastaların daha rahat
görmeleri sağlanabilecek. Prof. Ürey, projesi için Advanced
Grant kategorisinde 2,5 milyon Avro’luk destek alacak. Bu
proje Türkiyede yürütülecek olan ilk Advanced Grant Projesi
olma özelliğini taşıyor. Wear3D projesi kapsamında yetişti-
rilecek insan gücü ile Türkiye’de display endüstrisinin ileri
araştırma yeteneği kazanmasına ve güçlenmesine de katkı
sağlanacak. Projenin, ileride ülkemizde “Advanced Display
Technologies” konusunda bir araştırma merkezi kurulması
konusunda öncülük yapması öngörülüyor. Böylece display,
LCD TV ve yeni ekran teknolojilerinde dışa bağımlılık daha
da azaltılabilecek.
Proje bütçesi: 2,5 milyon €
Proje süresi: 01.01.2014 – 31.12.2018
Prof. Dr. HakanÜrey:
1987 yılında İzmir Fen Lisesi’nden,
1992’de ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölü-
münde mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini
ABD’deki Georgia Institute of Technology’den aldı. ABD’de
Microvision Inc. şirketinde araştırma mühendisi olarak ça-
lıştı. 2001’den itibaren Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sür-
dürüyor.
3D Uygulamalarında Yeni Görüntüleme ve İzleme Teknolojileri
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...60
Powered by FlippingBook