TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 23

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
u 4 Bilim İnsanına Destek
Doç. Dr. F. Ömer İlday
Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay
Destek alan araştırmacılar ve almaya hak kazandıkları destek
miktarları şöyle:
Advanced Grant kategorisi
Prof. Dr. Hakan Ürey
Koç Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
(2,5 milyon Avro)
Consolidator Grant kategorisi
Prof. Dr. Özgür Barış Akan
Koç Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
(1,8 milyon Avro)
Doç. Dr. F. Ömer İlday
Bilkent Üniversitesi, Fizik ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri
(2 milyon Avro)
Starting Grant kategorisi
Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay
Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
(1,5 milyon Avro)
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...60
Powered by FlippingBook