TÜBİTAK Bülten / Sayı 143 - Kasım 2013 - page 6

6
C
anlıların karakteristik özelliklerini belirleyen en
küçük yapı birimi olan “gen” alanındaki çalışma-
larını yoğunlaştıran TÜBİTAK, İleri Genom ve Biyoen-
formatik Merkezi adıyla Türkiye’nin en gelişmiş gen
laboratuvarını kurdu.
Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle
kurulan merkez ile Türkiye’de ilk defa insan genomunu di-
zileyecek laboratuvarlar ile bu genomları analiz edecek bil-
gisayar alt yapısı kuruldu. Genom dizileme ile ilgili biyolojik
işlemleri TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü yerine getirirken, genom analizlerini ise TÜBİTAK
BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
(UEKAE) uzmanları yapıyor. Böylece, TÜBİTAK’ın araştırmacı-
ları şifre çözme konusundaki tecrübelerini genetik verilerin
analizinde de kullanıyor. Aynı zamanda, gelecekte kullanımı
giderek yaygınlaşacak genetik verilerin erişimi, saklanması
ve işleme metotları hakkında da araştırmalar yürütülüyor.
Proje Yürütücüsü Dr.Mahmut Şamil Sarıoğlu
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...48
Powered by FlippingBook