TÜBİTAK Bülten / Sayı 143 - Kasım 2013 - page 5

5
a Neden
sini Çözdü
T
ÜBİTAK kriptoloji uzmanlarının
yaptığı araştırmalarda 4 has-
talık ile genler arasındaki ilişki
ortaya çıkarıldı. Türkiye’de ilk defa
insan genomunun dizilendiği araş-
tırmalar yapıldığını açıklayan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Er-
gün, “Klippel-Feil sendromu olarak
bilinen ve doğuştan gelen boyun
omurgasındaki oluşum bozuklu-
ğuyla ilgili gen tespit edildi. Bunun
yanında damarların kontrolsüz ge-
nişlemesi sonucu ortaya çıkan tü-
mörler ile ilgili genetik tabanlı me-
kanizmalar aydınlığa çıkıyor. Diğer
iki hastalık ise doğuştan gelen kafa
ve yüz bölgesinin ciddi oluşum bo-
zukluklarına neden olan gendir.”
dedi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
KASIM 2013
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook