TÜBİTAK Bülten / Sayı 143 - Kasım 2013 - page 11

Başvurusu
5 Kat Arttı
Yurt dışında yaşayan Türk araştırmacıların ülkemize geri dönmesi için TÜBİTAK tarafından
başlatılan burs programı büyük ilgi gördü. Bu yıl 117 araştırmacı geri dönüş için başvurdu.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
KASIM 2013
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...48
Powered by FlippingBook