TÜBİTAK Bülten / Sayı 142 - Ekim 2013 - page 8

Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Çağrı Duyurusu
TÜBİTAK web sayfası üzerinden
çağrıya çıkılır.
Proje Başvurusu
Fon yöneticisi ve aday fon yöneticilerin
başvuruları kabul edilir.
Başvurular için:
Başvurular, açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde alınacak ve çağrı duyuruları
adresinden duyurulacak.
5 Eylül 2013’de açılan ilk Çağrı 31 Aralık 2013 tarihinde son bulacak.
Değerlendirme
Proje başvuruları, Girişim Sermayesi Destekleme Grubu tarafından içerik ve biçim ola-
rak değerlendirilir ve her başvuru için Yürütme Komitesi’ne sunulmak üzere bir rapor
hazırlanır.
Komite hazırlanan raporu ve proje başvurularını program mevzuatında belirtilen kri-
terler çerçevesinde değerlendirerek kabul veya reddeder.
Niyet Anlaşması
Proje başvurusu kabul edilen Fon yöneticileri ve Aday Fon
Yöneticileri ile Niyet Anlaşması imzalanır.
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44
Powered by FlippingBook