TÜBİTAK Bülten / Sayı 142 - Ekim 2013 - page 7

7
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EKİM 2013
FONA KATKI ORANLARI
DİĞER YATIRIMCILAR
% 80
N
Her bir şirkete Fon büyüklüğünün
en fazla %20’si kadar yatırım yapılabilir.
Girişim Şirketi 5
rketi 3
Girişim Şirketi 4
Fonun Özellikleri
Girişim Şirketinin Özellikleri
Türkiye’deki KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerinin
yatırım yapması
Diğer fonun yatırım yaptığı girişim şirketine
yatırım yapmaması
Fon büyüklüğünün %20’sinden fazlasını tek bir
girişim şirketine yatırmaması
5 yılı yatırım dönemi ve kalan süre de yatırımdan
çıkış dönemi olacak şekilde 12 yıl süreli
(+3 yıl uzatma) olması
Yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji
geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan
bir KOBİ olması
Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olması
Çekirdek veya başlangıç sermayesine
ihtiyacı olan bir şirket olması
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44
Powered by FlippingBook