TÜBİTAK Bülten / Sayı 142 - Ekim 2013 - page 6

6
Mevzuat Değişiklikleri
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. toplantısında
alınan 2011/103 Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleş-
tirmek ve Sayılarını Artırmak Amacıyla Politika Araçlarının
Geliştirilmesi kararı
Amaç:
TÜBİTAK tarafından yerli ve yabancı girişim sermayesi
fonlarına sağlanacak destekle, yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve
teknoloji geliştirme potansiyeli bulunan KOBİ’lerin erken
aşamadaki (çekirdek ve başlangıç aşamaları) finansman
ihtiyaçları bu fonlar aracılığıyla karşılanacak. Bu sayede, ül-
kemizdeki teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağ-
layacak yeni fonların oluşturulması ve bu fonları yönetecek
Fon Yöneticilerinin teşvik edilerek girişim sermayesi ekosis-
teminin geliştirilmesi hedefleniyor.
FON YATIRIMCILARININ
T Ü B İ T A K
% 20
F
FON
YÖNETİCİSİ
Girişim Şirketi 1
Girişim Ş
Girişim Şirketi 2
Fon Yöneticisinin Özellikleri
Türkiye’de veya yurtdışında yerleşik
sermaye şirketi olması
EVCA ve IPEV standartlarına uyan bir takım
olması
Desteklenen fonu yönetmesi
Fon büyüklüğünün en az %1’lik kısmını
taahhüt edebilmesi
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...44
Powered by FlippingBook