TÜBİTAK Bülten / Sayı 142 - Ekim 2013 - page 5

5
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EKİM 2013
TÜBİTAK tarafındanyeni yürürlüğe konulan1514
Girişim Sermayesi Destekleme Programı Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından
İstanbul’da tanıtıldı.
T
oplantıya, ülkemizin önde gelen holdingleri ve girişim
sermayesi yatırım ortaklığı yöneticileri ile girişim ser-
mayesi yatırımcıları, ilgili kamu kurumları ve STK’lardan
temsilciler katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün açı-
lış konuşmasıyla başlayan tanıtım toplantısı TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın programı tanıtıcı
sunumu ile devam etti.
1514 GirişimSermayesi Destekleme Programı ile KOBİ
ölçeğinde sermaye şirketlerinin çekirdek veya başlangıç
aşamalarındaki finansman ihtiyaçları girişim sermayesi
fonları aracılığıyla karşılanacak.
Yeni destek Programı ile ülkemizdeki KOBİ’lerin ya-
şam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin
zenginleştirilmesine, Girişim Sermayesi Fonlarının etkin-
leştirilmesine ve kamunun bu süreçlerdeki etkin rolünün
artırılmasına katkı sağlanıyor.
Fonlarına Destek
TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...44
Powered by FlippingBook