TÜBİTAK Bülten / Sayı 142 - Ekim 2013 - page 14

TÜBİTAK, yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın gelişti-
rilmesi ve üretimi için yüksek bütçeli projelere yüzde 100
Ar-Ge desteği verecek.
Türkiye’nin milli gözlem uyduları GÖKTÜRK-2 ve RASAT’ı uzaya
fırlatarak önemli bir başarıya imza atan TÜBİTAK, şimdi de yerli ha-
berleşme uydusu için çalışmalara başladı. Bu amaçla Kamu Kurum-
ları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007
Programı) kapsamında “Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve
Üretimi” konusunda çağrı duyurusu yayınlandı.
TÜRKSAT 6A olarak adlandırılan uydunun tasarımı tamamen
yerli olacak ve bütün entegrasyonları Türkiye’de yapılacak. Azami
ölçüde yerli imkânlarla geliştirilmesi amaçlanan TÜRKSAT 6A ha-
berleşme uydusu sivil, ticari ve askeri kamu kuruluşlarına da hiz-
met verecek.
Anahtar TeslimUydu Yapılacak
Yerli haberleşme uydusu hakkında açıklamalarda bulunan Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK tarafından
açılan çağrı ile milli uydulara bir yenisinin daha ekleneceğini söyle-
di. Bu amaçla yüksek bütçeli projelere yüzde 100 Ar-Ge desteği ve-
rileceğini belirten Bakan Ergün, Kamu Ar-Ge birimleri, üniversiteler
veya özel sektör kuruluşlarının çağrıya başvuruda bulunabileceği-
ni kaydetti. Geliştirilecek haberleşme uydusunun yörüngede çalışır
halde teslim alınacağını ifade eden Bakan Ergün, “Uydunun özgün
tasarımı, platformu ve uydu üzeri yazılımlarının proje kapsamında
yerli olarak geliştirilmesi zorunludur. Diğer bileşenlerin hangileri-
nin yerli olarak geliştirileceğine projeyi yürütecek kuruluşlar karar
verecek. Geliştirilecek bileşenler azami ölçüde yerli olacak.” dedi.
Türkiye, İlk Yerli Haberleşme
14
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...44
Powered by FlippingBook