TÜBİTAK Bülten / Sayı 142 - Ekim 2013 - page 10

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir, dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası alanda rekabet
edebilecek ürünlerin geliştirilmesi amacıyla, TÜBİTAK’ın 200 Bin TL’ye kadar Ar-Ge desteği vereceğini açıkladı.
Yeni Fikir ve Ürünlere 200 Bin
Destek Verilecek
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...44
Powered by FlippingBook