Kozmik Teşekkür
Zamanının büyük alimlerinden İsmail Fakirullah’ın yetiştirdiği birçok bilim adamı arasında en ünlüsü olan Erzurumlu İbrahim Hakkı, hocası
İsmail Fakirullah’ın 1734’te vefatı üzerine hocası için Siirt’in Aydınlar ilçesinde (Tillo) tasarımı kendisine ait bir türbe inşa ettirir. Türbenin
hemen doğu tarafına minareye benzer bir kule ve yine doğu yönünde, kuleden kuş uçumu yaklaşık 3 kmmesafedeki“Tefekkür Tepesi”veya
“Kalat-ül Üstad” denilen tepenin en yüksek noktasında da hiç harç kullanmadan, 6 m genişliğinde ve 3 m yüksekliğinde, sal taşlarından
bir yığma duvar yapar; duvarda 40 x 50 cm büyüklüğünde bir boşluk bırakır. Söylenenlere göre, gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve
23 Eylül tarihlerinde, tepenin arkasından doğan Güneş’in ilk ışıklarının bu boşluktan süzülmesini, Tillo ilçesi bu duvarın gölgesinde kalırken,
duvardaki boşluktan geçen ışınların türbenin hemen yanındaki kuleye gelmesini, orada kırılıp yön değiştirerek türbenin doğu cephesindeki
pencereden girip İsmail Fakirullah’ın sandukasının başucunu 3-5 saniye aydınlatmasını
istemiştir. İbrahim Hakkı’nın ve İsmail Fakirullah’ın hâlâ hayatta olan torunları ve
başka bazı Tillo sakinleri, kendi çocukluk yıllarında yaşadıkları bu “ışık
hadisesi”nin 1960’lı yılların ortalarına kadar devam ettiğini anlatıyor.
İbrahim Hakkı“Yeni yılda doğan Güneş’in ilk ışıkları, hocamın başını
aydınlatmaz ise ben o güneşi neyleyim!”sözü ile aslında, bu eserin
tüm insanlık için bilime saygı, hocaya hürmet ve ahde vefa
örneği olarak cisimleşmiş bir teşekkür olduğunu ifade eder.
42
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48