T Ü R K İ
Y E
B İ
L İ
M S E L
V E
T E K N O L O J İ
K
A R A Ş T I
R M A
K U R U M U
Bülten
TÜBİTAK
l
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır
l
10. Teknoloji
Ödülleri
Sahiplerini Buldu
Silikon Vadisi’ne
Türkiye Çıkarması
Milli işletim sistemi
Pardus'u herkes
kullanabilecek
TEMMUZ
l
2012
l
SAYI: 127
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...56