T Ü R K İ
Y E
B İ
L İ
M S E L
V E
T E K N O L O J İ
K
A R A Ş T I
R M A
K U R U M U
Enerji Bakanı
Taner Yıldız
TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi’ndeydi
Girişimcilik Protokolü
İmzalandı
Medya Temsilcileriyle
Buluşma
ŞUBAT
l
2012
l
SAYI: 122
Bülten
TÜBİTAK
*
Bor Mobil
TÜBİTAK ile Bor Enstitüsü'nün
ortaklaşa ürettiği konsept bir araçtır.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...28