Programın amacı nedir?

Program, yenilik ve girişimcilik ekosisteminde farkındalık oluşturma ve kapasitenin artırılmasına yönelik; eğitim, mentörlük, iş birliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı pazarı ve benzeri mekanizmaların proje esaslı olarak desteklenmesini amaçlar.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini,  kamu araştırma merkez ve enstitülerini, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak çağrı duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir.

Destek oranı nedir?

Geri ödemesiz (hibe) olarak %100’e kadar destek verilir.

Desteklenen gider kalemlerinin tamamı proje önerisinde yazılabilir mi?

Hayır, desteklenen gider kalemleri çağrı özelinde belirtilir. Uygulama Esaslarında belirtilen gider kalemleri, her çağrıda desteklenmeyebilir.