Programın amacı nedir?

Ülkemiz teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasına ve bu fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin teşvik edilerek girişim sermayesi ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Kimler başvurabilir?

Aday Fon yöneticileri ve fon yöneticileri başvurabilir. (Tanımlar için Uygulama Esasları incelenmelidir)

Başvurular ne zaman yapılır?

Başvurular için çağrının açılması gerekir. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri çağrı dokümanında belirtilir.

Kurulu fonu olan ancak portföyünde aktif yatırımı bulunmayan fon yöneticileri başvurabilir mi?

Evet, başvurabilir.

Fon desteği sağlayacak “diğer yatırımcılar” TÜBİTAK tarafından mı bulunur?

Hayır, diğer yatırımcılar, fon yöneticileri tarafından bulunmalıdır.

Başvuruların değerlendirilmesi sonunda, destek kararı alan fon yöneticileri, haklarını devredebilir mi?

Hayır, edemez. Ancak, destek kararı ile iletilen destek niyet mektubundaki şartları yerine getirerek, fonun oluşturulmasının ardından fondaki paylarını devredebilir.

Bir fon yöneticisi, TÜBİTAK’ın desteklediği birden fazla fonu yönetebilir mi?

Evet, yönetebilir. Ancak bu durumun, başvurulardaki rekabeti düşüreceği de bilinmelidir.